Brand Jinlokaal - Steunactie

Geplaatst op 19 december 2020

Vorig weekend kreeg onze scoutsgroep een harde klap te verduren: in één van onze lokalen vatte een diepvriezer vuur door een kortsluiting. Daardoor is er veel rook- en waterschade binnenin het lokaal.

Na de brand in het jinlokaal besloten we om het lokaal enkel te reinigen (ook dan blijft het onbruikbaar voor leden), maar verder niet meer te investeren in herstellingen. Er is veel schade in een al oud gebouw dat niet meer voldoet aan de huidige EPB-normen. We kiezen dus om het op korte termijn te vervangen door een nieuwbouw. Maar bouwen is duur, zeker in 'Coronatijden' waarin we geen huurinkomsten of inkomsten uit evenementen hebben (gehad). We zetten daarom een steunactie op poten om ons project te financieren.

Helpt u mee bouwen aan een nieuw lokaal? Draag via onderstaande link uw baksteen, deur of dakje bij!

Link: https://bouw.scoutswetteren.be/

WERKWIJZE

Via de webshop koopt u (symbolisch) één of meerdere delen van het nieuwe gebouw. In ruil ontvangt u van ons een fiscaal attest. En uiteraard: eeuwige dankbaarheid!

Een fiscaal attest verkrijgt u bij een gift die groter of gelijk is aan €40. Daarom starten de bedragen hieronder aan €40.

- Stort u voor 28 december 2020, krijgt u een fiscaal attest waarmee u 60% van het gesteunde bedrag (via de belastingen) terugkrijgt. Bijvoorbeeld: u steunt 100 euro. Dan krijgt u met uw fiscaal attest €60 terug via de belastingen, uw werkelijke kost bedraagt dus €40.

- Stort u na 28 december 2020, krijgt u een fiscaal attest waarmee u %40 van het gesteunde bedrag (via de belastingen) terugkrijgt. (Tenzij de Federale overheid dat nog aanpast naar %60)

We zouden u graag een aandenken of klein souvenirtje geven als dank voor uw steun, maar dat is verboden van de FOD Financiën. Als we dat wel zouden doen, krijgt u geen fiscaal attest.

Met uw steun vervangen we hopelijk zo snel mogelijk ons roetzwarte lokaal door een nieuw ecologisch pareltje. We hopen u allen te mogen ontvangen bij de feestelijke opening van ons nieuwe lokaal. Bouwplannen volgen in 2021.

Hartelijk bedankt!

Extra info: het fiscale attest wordt uitgereikt door onze koepelorganisatie Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zij schrijven het fiscale attest op naam van de rekeninghouder die de gift doet. Dat kan een particulier maar ook een vennootschap zijn. Voor vennootschappen is de gift aftrekbaar van de fiscale winst waarbij de gift maximaal 5% van die fiscale winst mag bedragen met een absoluut maximum van 500.000,00 EUR. Het belastingvoordeel dat een vennootschap geniet is afhankelijk van het belastingtarief waaronder zij vallen (20% of 25%).

Volg je kapoen

Doorheen het jaar en tijdens weekends en kampen posten we geregeld foto's en updates op onze facebook pagina.

Like onze pagina

U gebruikt een heel oude en onveilige browser. De kans is groot dat bepaalde onderdelen op deze site niet werken. U kunt beter een andere browser gebruiken. Meer informatie